HASTANE TEMİZLİĞİ
Hastane Temizliği

Şifa için kapısı çalınan alanlar olup aynı zaman da mikrop ve bakterilerin kol gezdiği en belirgin adresler arasında yer alan hastaneler, temizlik ve hijyenine en çok dikkat edilmesi gereken alanların başında gelmektedir. Hem hasta hem hasta yakınları hem de hastane personelinin olası salgın ve zararlı mikroplardan korunabilmesinin, nekaat döneminde buluna hastaların enfeksiyon ve bakterilere maruz kalmadan bir an önce toparlanarak iyileşebilmesi için son derece elzem olan hastane hijyeninin sağlanmasında mesai harcayan isimlerden bir tanesi olan firmamız, Hastane Temizliği Firmaları İstanbul içerisinde çalışma disiplini ve kalitesi ile hep ön planda yer almaktadır.

 

Asla hata ve ihmali kabul etmeyen, hastalık ve salgın konusunda büyük risk alanı oluşturan bu binaların A dan Z ye her noktasının temizliği ile ayrı ayrı ilgilenen, gerek kullandığı makine gerekse temizlik kimyasalları ile her alan için farklı temizlik çözümleri geliştiren kuruluşumuz, yüz de yüz hijyen ve dezenfektasyonu sağlanmış alanları kullanımınıza sunar. Poliklinik, klinik, ameliyathane, tuvalet, laboratuar ve bina içerisinde yer her bölümü, genel özellik ve hassasiyetlerine göre itinalı bir şekilde temizleyen, güler yüzlü ve disiplinli çalışmaları ile girdiği her alanda memnuniyet yaratan firmamız, Hastane Temizleme Şirketleri İstanbul alanında bu yönleri ile rakip tanımamaktadır.

 

Son derece büyük binalardan oluşan ve onlarca farklı detayı üzerinde barındırıp hijyeninin sağlanması son derece zorlu olan bu alanların sağlıklı bir şekilde temizleyerek her zorluğun üstesinden gelebilecek yeterliliğe ve kapasiteye sahip olan kuruluşumuz, çalışanlarını seçerken gösterdiği titizlik, kullanılacak malzemenin birici sınıf ve insan sağlığına zararı minimum olanlardan seçilmesi ve kullandığı modern yöntemlerle farkını ve kalitesini ortaya koymakta, insan sağlığının ne denli önemli olduğu bilinci ile attığı her adımı büyük bir titizlik ve özveri ile atmaktadır.

 

Genel Temizlik Standartları 
 
• Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, 
• Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde, yönetim ve ofis alanlarında su ve 
deterjan kullanımı temizlik için yeterlidir, 
• Kan ve sekresyon varlığında, salgın durumunda ve dirençli bakterilerin endemik 
olduğu ünitelerde temizlikte dezenfektanlar kullanılmalıdır. Kullanılan 
dezenfektanların konsantrasyonlarının kullanma talimatına uygun şekilde ayarlanması 
gerekmektedir. Kullanılan dezenfektan ve su oranlarının uygun olabilmesi için ölçekli 
kapların kullanılması gereklidir, 
• Rutin temizlikte dezenfektan önerilen bölümlerde eğer çamaşır suyu kullanılıcaksa 
oran 1:1000 olmalıdır, 
• Ortam kan veya vucut çıktısı ile kontamine ise sıvı uygun bir materyal ile emdirilerek 
kontamine bölgeye 1:10 oranındaki çamaşır suyu dökülür, 5 dakika beklenir. 
Ortamdan kontamine materyal uzaklaştırılır, sonrasında 1:100 oranında çamaşır suyu 
ile uygun paspaslama işlemi yapılmalıdır, 
• Farklı alanların (hasta alanları, mutfak, tuvalet gibi) temizliğinde farklı bezler 
kullanılmalı. Kullanılan bezlerin hav bırakmaması gerekmektedir. 
Çamaşır Suyu Oranları 
1:1000 sulandırmada =52.5-61.5 ppm 
 50-60ppm 
1:100 sulandırmada =525-615 ppm 
 500-600ppm 
1:10 sulandırmada =5250-6150 ppm 
 5000-6000ppm 
 
 
Yoğun Bakım Ünitelerinde Temizlik Standartları 
 
• YBÜ’de ıslak temizlik yöntemleri kullanılmalı, 
• Temizlik temiz bölgeden (mikroorganizma yoğunluğu en düşük olan bölge) kirli 
bölgeye (mikroorganizma yoğunluğu yüksek olan bölge) doğru yapılmalı, 
• Temizlik bezleri her kullanımdan sonra mutlaka çamaşır makinesinde 80 °C’de 2 saat 
yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Temizlik bezlerinin uygun şekilde temizlenebilmesi için 
her yatak için 3-4 takım yedek bulundurulmalı, 
• YBÜ’nde enfeksiyon riski yüksek olduğu için yer yüzey dezenfeksiyonunda 1:100 
oranında çamaşır suyu uygundur. Ancak yere dökülen etrafa sıçrayan kan ve/veya 
kanlı materyal varsa oran 1:10 sulandırma olmalı, 
• Çöp kovaları yıkanıp kurulanmalı ve uygun renkte poşet geçirilmeli, 
• Lavabolar günlük olarak klorlu bir bileşikle temizlenmeli, 
• Hasta yatağı ve çevresinde bulunan malzemeler günlük temizlenmelidir. Asla ıslak 
bırakılmamalı, mutlaka kurulanmalı, 
• Gün içinde hasta değişimlerinde mutlaka hasta yatağı tekrar temizlenmeli, 
• YBÜ’nde her hasta yatağı için ayrı su hazırlanmalıdır. Su temizliğe başlamadan 
hemen önce hazırlanmalı ve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalı, 
dezenfektan solüsyonla yıkanmalı ve kuru olarak saklanmalı, 
• Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce su 
hazırlanmalı ve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalıdır. Gün sonunda 
kovalar dezenfektan solüsyonla yıkanmalı ve kuru olarak saklanmalı, 
• Paspas arabalarında mavi kovaya dezenfektanlı solüsyon, kırmızı kovaya mavi 
kovanın ¼ olacak kadar durulama suyu konmalıdır. Temiz paspas mavi kovaya 
batırıldıktan sonra kırmızı kovaya sıkılmalı, paspas ile 10-15 m² alan (kirliliğe göre ) 
silindikten sonra, paspas kırmızı kovada durulanıp iyice sıkılır. Mavi kovada  3
dezenfektana batırılıp fazla suyu biraz süzüldükten sonra kırmızı kovaya sıkılmalı ve 
işlem bu şekilde devam etmeli, 
• Paspaslama işlemi 8 çizecek şekilde yapılmalı, 
• Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanmalı ve kuru şekilde saklanmalı, ayrıca geniş 
kan veya sekresyon temizliği yapıldıktan sonra da yıkanmalı ve kurutulmalı, 
• paspaslar kullanıldıktan sonra sıcak su veya %1 çamaşır suyu veya 1000 ppm klor 
(>30 dakika) dezenfekte edilmeli, ancak en uygun paspas temizleme yöntemi 
paspasların pamuk torbalar içinde çamaşır makinesinde yıkanması, 
• Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı, 
• Pencere camları her kirlendiğinde temizlenmeli, 
• Her gün kapı, kapı çevresi ve kapı tokmağı silinmeli, 
• Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı, 
• Temizlik toz kaldırılmadan yapılmalı, 
• Telefon ahizeleri ve bilgisayar klavyelerinde gözle görülür kir ve sekresyon varlığında 
deterjanlı su ile temizlenip kurulanmalıdır. Tercihen % 70 alkol ile hergün silinmeli, 
• Yatak perdelerinde gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda bir 
yıkanmalıdır. 
• Yoğun bakım ünitelerinin duvarları 6 ayda bir temizlenmelidir. Kontaminasyon 
olmadığı sürece dezenfeksiyon gerekmez. Temizlik sonrası duvarlar ıslak 
bırakılmamalıdır. 
 
 
 
 
 
AMELİYATHANELERDE TEMİZLİK STANDARTLARI 
 
• Temizlik malzemeleri her oda için ayrı olmalı, 
• Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalı, 
• Temizlikte uygun miktarda dezenfektanlı solisyonlar kullanılmalı, 
• Ameliyathanelerde hasta transferi için kullanılan sedyeler her hastadan sonra kan 
veya vucut çıktılarıyla gözle görülür şekilde kontamine değilse 1/100 oranlı çamaşır 
suyu ile (500-600 ppm klor), kontamine ise 1/10 oranlı çamaşır suyu ile (5000-6000 
ppm klor) silinmeli, 
Günün ilk ameliyatı alınmadan önce: 
• Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tozu alınmalı, (hav bırakmayan nemli bezle) 
• Lambaların reflektör alanları temizlenmeli, 
• Oda zemini ıslak paspasla temizlenmeli ve kurulanmalı. 
Ameliyat aralarında oda temizliği: 
• Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılmalı, 
• Ameliyathanede temizlik amacıyla kuru fırça yöntemi kullanılmamalı, 
• Ameliyatta kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbalarına konarak uzaklaştırılmalı, 
• Kirli kompresler çamaşır sepetine atılmalı, 
• Tek kullanımlık örtüler kullanılıyorsa kırmızı atık torbalarına atılmalı, 
• Ameliyat masası ve çevredeki aletler kan veya vucut çıktılarıyla gözle görülür 
şekilde kontamine değilse 1/100 oranlı çamaşır suyu ile (500-600 ppm klor), 
kontamine ise 1/10 oranlı çamaşır suyu ile (5000-6000 ppm klor) silinmeli, 
• Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli, 
• Oda zemini temizlenmeli, 
• Temizlik için kullanılan sular her ameliyattan sonra değiştirilmeli. 
 
Gün sonunda temizlik: 
 
• Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkarılmalı, 
• Lambalar, dolaplar vb. aletler dezenfektan solüsyonla ve nemli bezlerle silinmeli, 
• Oda zeminine ıslak vakum uygulanmalı, 
• Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenerek yerleştirilmeli, 
• Cerrahi el yıkama lavaboları kaba kirlerinden arındırıldıktan sonra 1/100’lük çamaşır 
suyu ile temizlenmeli, 
• Temizlikte kullanılan paspaslar kesinlikle ıslak bırakılmamalı. 
Haftalık temizlik: 
• Hareketli ve sabit lambalar dezenfektan solüsyonuyla temizlenmeli, 
• Ameliyat masası, aspiratör, askılar, oksijen tanklarının hortumları, kovalar, dolaplar 
vb. aletler yıkanmalı ve kurulanmalı, 
• Kapı, kapı kolu, menteşeler, kaplamalar ve cam araları temizlenmeli, 
• Duvarlar fırça ile yıkanmalı ve temiz bir bezle kurulanmalı, 
• Zemin yıkama makinesi veya fırça ile yıkanmalı ve kurulanmalı.
 
Temizlik şirketleri olarak verdiğimiz diğer hizmetlerden hastane temizliği hakkındaki bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.
Hastane Temizliği
Hastane Temizliği
Hastane Temizliği
Hastane Temizliği
Hastane Temizliği